การผ่าตัดตกแต่งแคมและการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ (Labiaplasty and Perineoplasty by Laser)

การผ่าตัดตกแต่งแคมและการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) โดยเลเซอร์ เป็นศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างของอวัยวะบริเวณปากช่องคลอด ได้แก่ แคมเล็ก แคมใหญ่ หัวหน่าว ฝีเย็บหรือปากช่องคลอด โดยใช้เลเซอร์เป็นเครื่องมือพิเศษ เพื่อช่วยในการผ่าตัด

shutterstock_38807512ซึ่งการทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัดและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญ ในการคิดค้นวิธีการผ่าตัดรักษาที่เหมาะสม ทำให้ พญ. วิทัศศนา สามารถพัฒนาวิธีการผ่าตัดตกแต่งด้วยเลเซอร์ ที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดในแต่ละรายได้

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช สำหรับ โครงสร้างของอวัยวะเพศของผู้หญิง

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ 

 • bullet_tickผู้หญิงหลายคนเกิดมาพร้อมกับแคมเล็กที่มีขนาดผิดปกติ ซึ่งทำให้พวกเธอมีความรู้สึกไม่สบายตัวในการทำกิจกรรมระหว่างวัน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขลักษณะ หรือมีความรู้สึกอายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ คือส่วนหนึ่งของศัลยกรรมความงามทางนรีเวช ศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็กจะช่วยคุณย้อนเวลากลับไปจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมเล็ก เพื่อช่วยลดหรือแก้ไขอาการระคายเคืองและอาการหงุดหงิด ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแคมเล็กที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ ช่วยฟื้นฟูรูปร่างแคมเล็ก (แคมใน) ที่หย่อนยานและไม่สมส่วน โดยคำนึงถึงสภาพร่างกายของคุณผู้หญิงแต่ละคน ผู้หญิงส่วนใหญ่บอกกับเราว่า พวกเธอไม่ต้องการให้แคมเล็กยื่นย้อยออกมาจากปากช่องคลอด ผู้หญิงจำนวนมากนำรูปถ่ายของแคมเล็กที่ต้องการให้ผ่าตัดแก้ไขมาให้ดู และบอกเราเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมเล็กที่พวกเธอชอบ

การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) โดยเลเซอร์ 

 • bullet_tickเป็นวิธีการผ่าตัดที่ช่วยตกแต่งผิวหนังและกล้ามเนื้อที่บริเวณฝีเย็บที่ฉีกขาด  –(ฝีเย็บ คือ พื้นที่ที่มองเห็นระหว่างช่องคลอดและทวารหนัก)  ซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีการฉีกขาดของฝีเย็บมากที่สุด ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดเพื่อขยายปากช่องคลอดในการคลอดบุตร ส่งผลให้ปากช่องคลอดเปิดกว้างกว่าปกติ อย่างไรก็ตามการฉีกขาดของฝีเย็บ อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ สําหรับรอยย่นปากช่องคลอดหรือรอยย่นที่ฝีเย็บ อาจเกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น หรือเกิดขึ้นโดยกําเนิด รวมทั้งเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้น การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) โดยเลเซอร์จะช่วยฟื้นฟูปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) ที่หย่อนยานหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งโดยรวมแล้วการผ่าตัดจะช่วยคืนความอ่อนเยาว์และความสวยงามแก่บริเวณปากช่องคลอดของคุณ
 • bullet_tickการตกแต่งฝีเย็บโดยเลเซอร์ จะไม่ลงลึกลงไปในช่องคลอดแต่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอในการให้กำเนิดบุตร โดยเฉพาะตรงปากช่องคลอด (ความลึกไม่เกิน 5 เซนติเมตร) วัตถุประสงค์เพื่อทำให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากช่องคลอดแคบขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกแนบชิดได้มากขึ้นตรงปากช่องคลอด จึงทำให้เกิดความรู้สึกในการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนใหญ่การตกแต่งฝีเย็บโดยเลเซอร์ มักทําร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์

เลเซอร์ยังสามารถช่วยฟื้นฟูแคมใหญ่ (แคมนอก) ยื่นย้อยได้อีกด้วย

 • bullet_tickปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ การผ่าตัดโดยเลเซอร์สามารถช่วยฟื้นฟูแคมใหญ่เสื่อมสภาพ อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บอื่นๆ หรือเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้น—การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่โดยเลเซอร์จะช่วยทำให้ความปรารถนาของผู้หญิงเป็นจริง
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่โดยเลเซอร์ จะทำการผ่าตัดในห้องผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง โดยการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำ เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดหลับ แพทย์จึงจะฉีดยาชาที่บริเวณแคมใหญ่ที่จะทําการผ่าตัด หลังยาชาออกฤทธิ์ แพทย์หญิง วิทัศศนา จะใช้เทคนิคการผ่าตัดในการลดขนาดแคมใหญ่ โดยการผ่าตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินที่บริเวณด้านในของแคมใหญ่แต่ละด้านออก แล้วเย็บซ่อมแผลผ่าตัดด้วยไหมเส้นเล็กเพื่อห้ามเลือด รอยเย็บของแผลผ่าตัดจะถูกซ่อนไว้ระหว่างแคมเล็กและแคมใหญ่

ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากซิลิโคน 

 • bullet_tickความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การฉีดซิลิโคน (silicone) และการเคลื่อนตำแหน่งของซิลิโคนที่เกิดขึ้นในแคมใหญ่ ทำให้มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการผิดรูปของเนื้อเยื่อแคมใหญ่หลังการฉีดซิลิโคน
 • bullet_tickภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดซิลิโคนเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการฝืนธรรมชาติระหว่างซิลิโคนและร่างกายของคนเรา ร่างกายหรือเนื้อเยื่อของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามอายุ แต่ซิลิโคนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเป็นสารเติมเต็มแบบถาวร ส่งผลทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เสียโฉม มีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย และจิตใจไปตลอดชีวิต ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนโดยเลเซอร์ เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถันสูง ซิลิโคนที่ถูกฉีดเข้าไปนั้นสามารถเอาออกได้ แต่จะต้องทำโดยการผ่าตัดและมีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก อาจจะไม่สามารถผ่าตัดเอาซิลิโคนออกได้ทั้งหมด 100% เนื่องจากอนุภาคซิลิโคนที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อผิวหนังทุกชั้น
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน เป็นหนึ่งของการศัลยกรรมเพื่อความงามที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุด ที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์โดยส่วนมากขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงาม โรงพยาบาลยันฮี มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของผู้หญิงในหลากหลายวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาทางด้านนี้ การผ่าตัดตกแต่งแคม การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) และการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ สามารถดำเนินการผ่าตัดร่วมกันได้ อีกทั้งยังสามารถดำเนินการผ่าตัดร่วมกับกับศัลยกรรมตกแต่งความงามอื่นๆ ได้แก่ การผ่าตัดเสริมเต้านม การผ่าตัดลดขนาดเต้านม หรือการผ่าตัดยกกระชับหน้าท้อง (Tummy Tuck)