การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี (Hymenoplasty) 1

แต่เดิมนั้นเชื่อกันว่า เยื่อพรหมจารี คือ “สัญลักษณ์” ของผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่ในความเป็นจริงเยื่อพรหมจารีเป็นเยื่อที่บางมากๆ สามารถฉีกขาดได้จากสาเหตุอื่นๆ นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก ยกตัวอย่าง เช่น ฉีกขาดจากการหกล้มโดยอุบัติเหตุ หรือฉีกขาดจากการเล่นกีฬาที่ต้องออกแรง อย่างเช่น การเล่นยิมนาสติก, การขี่ม้า, การปั่นจักรยาน หรือแม้กระทั่งการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มาจากอเมริกาใต้หรือตะวันออกกลาง นิยมทำการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงนัยของพรหมจรรย์ ทั้งนี้ตามค่านิยมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือความเชื่อทางศาสนา ซึ่งสําหรับบางประเทศเยื่อพรหมจารีอาจมีความสําคัญเท่าชีวิต หรือเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับชีวิตของผู้หญิงคนนั้นเลยทีเดียว

 

Hymen

รูปภาพ A, B, C และ แสดงภาพช่องคลอดเปิดพร้อมกับเยื่อพรหมจารีแบบปกติ
รูปภาพประกอบ E แสดงให้เห็นถึงช่องคลอดของผู้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรมาแล้ว

 

ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัวก่อนการตัดสินใจทําผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถันสูง โดยการผ่าตัดเพื่อนำขอบของเยื่อพรหมจารีและเนื้อเยื่อรอบๆเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาด มาทําการเย็บซ่อมด้วยไหมละลายช้าเส้นเล็ก โดยการเย็บซ่อมรอบวงของเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาด เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเยื่อพรหมจารีให้เป็นรูปวงแหวน ซึ่งเป็นลักษณะของเยื่อพรหมจารีก่อนที่จะฉีกขาด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ในบางครั้งจำเป็นต้องทำคู่กับการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด เนื่องจากในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน มักจะมีการฉีกขาดของปากช่องคลอดร่วมด้วย อีกทั้งการเย็บเยื่อพรหมจารีซึ่งเป็นเพียงเยื่อบางๆ ไม่สามารถจะเย็บให้ติดได้หมดทุกจุด จําเป็นต้องอาศัยการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด เพื่อช่วยลดความตึงที่บริเวณแผลผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการแยกของแผลผ่าตัดหลังการเย็บซ่อม อีกทั้งการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดให้แคบลง จะช่วยเสริมให้บริเวณปากช่องคลอดให้กลับไปสู่สภาพใกล้เคียง–คล้ายลักษณะก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง เมื่อเข้าสู่พิธีแต่งงาน
 • bullet_tickทั้งนี้เเพทย์ควรพิจารณาให้การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี เฉพาะผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีความจําเป็นตามค่านิยมความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือทางศาสนาจริงๆ รวมทั้งควรพิจารณาทำผ่าตัดในผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรมาก่อน
 • bullet_tickในช่วงของการปรึกษาผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว เช่น เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังการตรวจภายในผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสภาพของเยื่อพรหมจารีก่อนการผ่าตัด, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด, รวมทั้งประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา, โอกาสของความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในการทำผ่าตัด, รายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
 • bullet_tickไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีต้องไม่ตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี มีข้อจำกัดไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของการฉีกขาดของเยื่อพรหมจารีของผู้เข้ารับการผ่าตัด ได้แก่ กรณีเยื่อพรหมจารีบางมาก หรือมีรอยฉีกขาดเล็กๆมากกว่า 3-4 จุดขึ้นไป โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเย็บซ่อมวงรอบของเยื่อพรหมจารีก็จะมีน้อยลง คืออาจจะไม่ติดทุกจุดหรือเย็บติดเพียงบางส่วน (ไม่ครบวงทั้งหมด) และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดที่ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุม ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนผ่าตัด
 • bullet_tickอย่างไรก็ตามทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม ทําให้ผลการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีคลาดเคลื่อน หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะพิจารราร่วมกัน โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง
 • bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับ ภาวะแทรกซ้อน ทั่วไปของการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, ภาวะแผลแยก, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการผ่าตัด, การเกิดตกขาวมากผิดปกติหรือการเกิดเชื้อราในช่องคลอด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ได้แก่ การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนหลังการผ่าตัด คือไม่สามารถจะเย็บให้เยื่อพรหมจารีให้ติดได้หมดทุกจุด รวมทั้งมีโอกาสที่จะเกิดแผลผ่าตัดแยกหรือฉีกขาดหลังการเย็บซ่อม
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เพราะเป็นการผ่าตัดในบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ภาวะเลือดออกผิดปกติอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะแผลแยกได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี อยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการทำกิจกรรมต่างๆหลังการผ่าตัด อีกทั้งในการผ่าตัดชนิดนี้จะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล เนื่องเยื่อพรหมจารีเป็นเพียงเยื่อบางๆที่ค่อนข้างบอบบาง ดังนั้นการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลแยกแล้วทำให้มีเลือดออกผิดปกติ ดังนั้นแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด 
 • bullet_tickในการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้นและอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียต่างๆ ที่พร้อมที่จะเข้ามาก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเวลา ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี จะทำการผ่าตัดโดยการการฉีดยาชาเฉพาะที่ ร่วมกับการฉีดยานอนหลับเข้าหลอดเลือดดํา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหารในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด หลังการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงง เวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าอาการมึนงงจะดีขึ้น และไม่ควรขับขี่ยานพาหนะกลับเองหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • bullet_tickมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพี่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่และแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 
การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี เป็นหนึ่งของการศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงามประเภทหนึ่ง ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง ที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์โดยส่วนมากขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด

อ่านต่อ>>